انتقال ایسکو به آلمان منتفی شد
ایسکو که در برلین حضور دارد و تست‌های پزشکی یونیون برلین را نیز با موفقیت پشت سر گذاشته بود، در نهایت با این تیم قرارداد امضا نخواهد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار