تیشه گران رئیس فدراسیون ناشنوایان شد
تیشه گران برای چهار سال آینده نیز رئیس فدراسیون ناشنوایان ماند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار