انتخاب ۱۳ بوکسور برای اردوی نهایی مسابقات جهانی/ اعلام ترکیب تیم ملی به سال آینده موکول شد
پس از برگزاری پنجمین مرحله از مسابقات انتخابی تیم ملی، ۱۳ بوکسور در اردو باقی ماندند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار