طارمی آقای گل لیگ پرتغال
مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو برای اولین بار عنوان آقای گلی در لیگ پرتغال رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار