پاسخ عنایتی به منتقدانش
رضا عنایتی به انتقادهایی که به انتخاب او به عنوان سرمربی تیم امید مطرح شد، واکنش نشان داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار