ایجنت فوتبال از جشن قهرمانی پرسپولیس بیرون شد!
عوامل برگزاری، فردی که گفته می‌شود ایجنت فوتبال است را از جشن قهرمانی پرسپولیس بیرون کردند!
ارسال نظرات
آخرین اخبار