لزوم به روز شدن خانواده جهت همراه شدن با فرزندان
یادداشت/
محمد صائبی کارشناس ارشد برنامه ریزی فرهنگی و حوزه ارتباطات نوشت: نگاه دقیق رهبری انقلاب برای خواص ومتولیان برنامه ریز این است اگربه روزنشوید دربین مخاطب جایگاهی ندارید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار