غیبت سرمربی تیم ملی والیبال در تمرینات
بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران به دلیل سرماخوردگی در تمرین توپی امروز مردان ایران شرکت نکرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار