رادین تایر ایران فاتح دیدار افتتاحیه
مسابقات هاکی روی یخ پرشین کاپ؛
تیم رادین تایر ایران دیدار افتتاحیه مسابقات هاکی روی یخ مردان پرشین کاپ را با پیروزی آغاز کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار