سفرسرپرست استقلال برای مذاکره با گزینه‌های ایتالیایی و اسپانیایی
سرپرست باشگاه استقلال برای انجام مذاکرات با گزینه‌های مدنظر، ایران را ترک خواهد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار