۲‌ کرسی مهم دیگر در کنفدراسیون ووشو آسیا برای ایرانیان
در حاشیه برگزاری هجدهمین مجمع عمومی و انتخاباتی کنفدراسیون ووشو آسیا، کشورمان ۲‌ کرسی مهم به دست آورد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار