بریمانلو حریفش را ضربه فنی کرد و فینالیست شد
نماینده وزن ۶۶- کیلوگرم کوراش‌ ایران به دیداز نهایی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ راه یافت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار