مداخله آمریکا در دیگر کشور‌ها بیشتر به نابودی زنان منجر شده است
خبرنگار و تحلیلگر سیاسی از آمریکا:
فیورلا ایزابل گفت: زن در آمریکا و خیلی از کشور‌های دیگر با نحوه لباس پوشیدن و جنسیت خود ارزش گذاری می‌شود و باید نسبت به نوع رفتار زنان در ایران احترام قائل شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار