اصولی: جنایات رژیم کودک کش صهیونستی دل هر فرد آزادی‌خواه را به درد می‌آورد
عضو هیت ریسه فدراسیون فوتبال گفت: جنایت و رفتار غاصبانه رژیم کودک کش صهیونیستی دل هر انسان آزدیخواه در جهان را به درد می‌آورد
ارسال نظرات
آخرین اخبار