بانکداری ایران نه غربی است، نه شرقی و نه اسلامی
یک متخصص پول و بانک گفت:نویسندگان قانون با استفاده از کتاب وی برای همه بانک‌ها فقط یک قانون نوشتند و به همین دلیل هم‌اکنون بانکداری ما نه غربی است، نه شرقی و نه اسلامی.
ارسال نظرات
آخرین اخبار