مهدی ترابی در چه صورتی پرسپولیس نمی شود؟
مهدی ترابی در آستانه بازگشت به تیم فوتبال پرسپولیس قرار گرفته اما در این راه موانعی هم وجود دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار