شایعه در پرسپولیس؛ پیشنهاد ۱۰ میلیاردی سپاهان و تراکتور به ترابی برای نیم فصل
برخی اخبار غیر رسمی از پیشنهاد ۱۰ میلیاردی دو باشگاه سپاهان و تراکتور به مهدی ترابی حکایت دارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار