بازگشت پرقدرت سردار به ترکیب زنیت
سردار آزمون در دیدار زنیت مقابل کارلسروهه آلمان درخشان ظاهر شد و زمینه ساز پیروزی تیمش شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار