مقصد بعدی زیدان معلوم شد
زیدان الدین زیدان قصد دارد سال ۲۰۲۲ هدایت تیم ملی فرانسه را به عهده گیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار