حجاب وسیله‌ای در خدمت زن تا موفّقیّت خویش را در جامعه تحکیم کند
عضو کمیسیون فرهنگی جامعه اسلامی دانشگاه گیلان:
عضو کمیسیون فرهنگی جامعه اسلامی دانشگاه گیلان گفت: حجاب وسیله‌ای است در خدمت زن تا موفّقیّت خویش را در جامعه تحکیم کرده، شخصیّت و احترام خویش را فزونی بخشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار