قربان‌زاده: آقای توکلی اثبات کند کدام واگذاری یک سال اخیر با تخلف همراه بوده
رییس کل سازمان خصوصی‌سازی سازی ضمن پاسخ به اظهارات رییس هیات مدیره دیده‌بان عدالت و شفافیت تصریح کرد: وی باید اثبات کند که در یک سال اخیر کدام شرکت را ما واگذار کردیم که واگذاری آن با تخلفات متعدد همراه بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار