شناسه‌های 38 فدراسیون ورزشی تعلیق شده است
دبیرخانه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اعلام کرد: شناسه های 38 فدراسیون ورزشی تعلیق شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار