قله‌بینی بصیرت می‌خواهد / باید با امیدواری حرکت کنیم
معاون سیاسی سپاه:
معاون سیاسی سپاه با تاکید بر اینکه فهم اینکه به قله نزدیک شدیم، بسیار امیدوار کننده است و با شوق و امید باید حرکت کنیم، گفت: قله بینی بصیرت می‌خواهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار