وزارت اقتصاد: تیم اقتصادی دولت در موضوع مسکن اختلاف راهبردی ندارند
وزارت اقتصاد تأکید کرد: دولت سیزدهم در راستای تحقق وعده‌ها و شعار‌های خود بیشترین هماهنگی را در تیم اقتصادی خود و همچنین همکاری‌های راهبردی دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار