روند توسعه هرمزگان با مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور شتاب بیشتری خواهد گرفت
معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان:
معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان گفت: در استان هرمزگان در طی دو سال اخیر از سوی دولت مردمی سیزدهم گام‌های بزرگ برای رشد، توسعه و پیشرفت آن برداشته شده است و روند توسعه استان با مصوبات دور دوم سفر شتاب بیشتری خواهد گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار