دانشگاه در گفتمانی کردن انتخابات نقش مهمی دارد
فرشاد کرمی در گفتگو با دانشجو:
مسئول انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: دانشگاه محل جبلان فکر و اندیشه است و می‌تواند در ایجاد شور و شعور و گفتمانی کردن انتخابات نقش مهمی داشته باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار