آئین کاشت ۱۵ هزار نهال به نیت شهدا در بوستان جنگلی سرخه حصار
شهردارمنطقه 13 از آئین کاشت 15 هزار نهال به نیت 24 هزار شهید پایتخت در بوستان جنگلی سرخه حصار خبر داد
ارسال نظرات
آخرین اخبار