در تربیت فرزندان خود منتظر معجزه نباشید
بوی ماه مهر
موضوع یادگیری و آموختن در اسلام برای طبقه جوان و نوجوان بسیار مورد تاکید است، اما این موضوع بدان معنا نیست که والدین از آموزش خویش غافل شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار