تخفیف عدم خسارت ببیمه نقش فرانشیز را دارد
معاون توسعه بیمه :
مصدق گفت: تخفیف عدم خسارت به نوعی نقش فرانشیز را دارد، یعنی مقصر حادثه احساس می‌کند اگر پول را از جیب خود بدهد بعداً می‌تواند این تخفیف را سال بعد استفاده کند ولی ما این مشکل را در قانون جدید حل خواهیم کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار