قطعنامه شورای امنیت بدلیل بررسی نشدن « برجام» در مجلس، غیرقانونی است
منتظمی در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو»:
عضو کمیسیون سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان گفت: شورای امنیت نباید این قطعنامه را پیش از بررسی متن برجام در مجلس شورای اسلامی کشورمان تصویب می‌کرد و از نظر جمهوری اسلامی غیرقانونی است.
ارسال نظرات