قیمت نفت روی لبه تیز «شیل»
قیمت نفت برنت هفته گذشته ۲ درصد کاهش یافت نفت و آمریکا نخستین کاهش هفتگی در ۵ هفته گذشته برابر با یک درصد را ثبت کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار