خرید خانه خیالی‌تر شد
هرچند از سال گذشته خانه خریدن آرزو شده بود، اما امسال مردم آن‌قدر گرانی‌های پی در پی در کالا‌های مختلف را تجربه کردند که دیگر قدرت خریدشان اجازه نمی‌دهد فکر خانه‌دار شدن حتی به مخیله‌شان خطور کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار