برچسب ها - نشریات
برچسب ها
برچسب :

نشریات

نشریات دانشجویی
دوهفته‌نامه سیاسی مذهبی «اسوه» به همت هیئت عاشقان ثارالله دانشگاه علوم پزشکی تبریز منتشر شد
کد خبر: ۹۳۷۰۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰


نشریات دانشجویی
شماره چهارم گاهنامه فرهنگی هنری «قاب» به همت کانون رسانه، دانشگاه کاشان منتشر شد.
کد خبر: ۹۳۶۹۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰


نشریات دانشجویی
شماره پنجم نشریه «کلمه» به همت بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی علامه طباطبایی منتشر شد.
کد خبر: ۹۳۶۹۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸


نشریات دانشجویی
گاه‌نامه سیاسی اجتماعی «سیلان» به همت دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.
کد خبر: ۹۳۶۹۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵


نشریات دانشجویی
نشریه «جماران ما» به همت بسيج دانشجويي دانشگاه جامع امام حسين(ع) منتشر شد.
کد خبر: ۹۳۶۹۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴


نشریات دانشجویی
هشتمین شماره‌ نشریه‌ طنز «سانسوریا» به همت دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.
کد خبر: ۹۳۶۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴


جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران با حضور اعضا برگزار و با درخواست ۷ نشریه برای انتشار موافقت شد.
کد خبر: ۹۳۶۹۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴


نشریات دانشجویی
شماره نوزدهم نشریه «ایران ۱۴۰۴» به همت بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران منتشر شد.
کد خبر: ۹۳۶۹۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵


نشریات دانشجویی
شماره صد و چهل و هشت گاهنامه دانشجویی «نبض» به همت بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران منتشر شد.
کد خبر: ۹۳۶۹۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴


نشریات دانشجویی
شماره بیست و هشتم نشریه تحلیلی تبیینی «هم‌شاگردی» به همت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان منتشر شد.
کد خبر: ۹۳۵۷۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰


نشریات دانشجویی
شماره چهارم فصلنامه علمی آموزشی «پویش» به همت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی بابــل منتشر شد.
کد خبر: ۹۳۵۴۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱


نشریات دانشجویی
شماره صد و نود نشریه «قدم» به همت انجمن اسلامی دانشكدهٔ حقوق و علوم‌ سياسی دانشگاه تهران منتشر شد.
کد خبر: ۹۳۵۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹


نشریات دانشجویی
صد و سومین شماره نشریه «آئینه» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.
کد خبر: ۹۳۵۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹


نشریات دانشجویی
شماره هشتم ماهنامه «خط بهشتی» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی منتشر شد.
کد خبر: ۹۳۵۱۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸


نشریات دانشجویی
شماره‌ سوم نشریه طنز سیاسی «دندان‌لق» به همت فعالان دانشجویی منتشر شد.
کد خبر: ۹۳۵۱۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸


نشریات دانشجویی
شماره پنجم هفته‌نامه «پیشران» به همت فعالان دانشجویی منتشر شد.
کد خبر: ۹۳۴۸۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸


نشریات دانشجویی
شماره شانزدهم نشریه سیاسی اجتماعی «سدید» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان منتشر شد.
کد خبر: ۹۳۴۸۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸


نشریات دانشجویی
شماره نوزدهم دوهفته نامه «گیلدخت» به همت بسیج دانشجویی خواهران دانشگاه آزاد اسلامی رشت منتشر شد.
کد خبر: ۹۳۴۸۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲


نشریات دانشجویی
گاهنامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی «معنا» به همت انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.
کد خبر: ۹۳۴۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷


نشریات دانشجویی
شماره یازدهم نشریه «دغدغه» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی منتشر شد.
کد خبر: ۹۳۴۸۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷


پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار