لزوم ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاری در شرکت‌های بزرگ دانش بنیان
مهدی غضنفری در هفدهمین نشست صندوق توسعه ملی مطرح کرد؛
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، آینده را متعلق به شرکت‌های دانش بنیان دانست و گفت: صندوق توسعه ملی نیز باید از روش‌های سنتی گذشته خود فاصله گرفته و با توجه به سهام ارزشمند بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان در این بخش نیز اقدام به سرمایه‌گذاری کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار