شرکت پشتیبانی امور دام واردات دانه روغنی را جایگزین کنجاله کرد
با تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام بخشی از ذخایر راهبردی کنجاله را از طریق واردات دانه‌های روغنی تامین می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار