برخورد با بانک‌های متخلف در موضوع پرداخت وام به اشخاص مرتبط خود
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی مطرح کرد
بانک مرکزی با بانک‌ها در موضوع بدهکاران کلان و پرداخت وام به اشخاص مرتبط خود برخورد می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار