محرابیان: کنتور آب در حد نیاز تأمین نشده
وزیر نیرو از عدم تأمین کنتور آب برای مدیریت مصرف به میزان مورد نیاز خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار