رجبی مشهدی: تلاش برای تامین سوخت زمستانی نیروگاهی تداوم دارد
سخنگوی صنعت برق گفت: تلاش برای تامین سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها در زمستان ادامه دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار