فراخوان نهمین فصل چهارفصل تئاتر ایران منتشر شد
با عنوان «تئاتر و ماورا»؛
دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنر‌های نمایشی حوزه‌ی هنری نهمین فصل از پروژه‌ی چهارفصل تئاتر ایران را با عنوان «تئاتر و ماورا» برگزار می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار