خاندوزی: یکی دو ماه گذشته کسب و کار‌ها ایام سختی را گذراندند
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امید را به فعالان اقتصادی بازمی‌گردانیم، گفت: تئوری اقتصاد مردمی دولت این است که قدرت را به بدنه فعالان اقتصادی برگردانیم تا مردم به عنوان صاحبان اصلی پرقدرت‌تر از دستگاه‌های اجرایی باشند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار