طرح جدید دولت برای واگذاری زمین با اجاره ۹۹ ساله در ۹۰۰ شهر
معاون اول رئیس جمهور به وزارت راه و شهرسازی ماموریت داد در حدود ۹۰۰ شهر که امکان تامین زمین وجود دارد، اراضی را با هزینه صفر بصورت اجاره ۹۹ ساله برای ساخت مسکن به مردم و با اولویت اساتید دانشگاهی فاقد مسکن تخصیص دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار