صادرات تراکتور ایران به افغانستان
کنسولگری ایران در مزار شریف از افتتاح نمایندگی رسمی شرکت تراکتورسازی در حوزه شمال و ورود اولین محموله به این ولایت شمالی افغانستان خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار