ذخیره ۲.۶ میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاه ها
اسکندری گفت: بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون لیتر در مخازن نیروگاه‌ها سوخت ذخیره شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار