اطلاعیه مرکز ملی فضای مجازی پیرامون مقابله با اخبار جعلی در فضای مجازی
بر اساس اطلاعیه مرکز ملی فضای مجازی، صدور تکذیبیه پیرامون اخبار جعلی و تحریف شده در فضای مجازی از سوی دستگاه ذی ربط حداکثر ظرف مدت ۶۰ دقیقه باید انجام شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار