چرا بسیاری از وقایع هفته‌های اخیر منطبق بر راهبرد‌های اندیشکده‌های غربی است؟
تردیدی نیست که جنگ شناختی و ادراکی که با جعل واقعیت‌ها و دست‌کاری اطلاعات علیه ملت ایران در جریان است، ریشه در خصومت آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس و مزدوران آن‌ها به ویژه رژیم سعودی دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار