سرکوب قیمت‌ها بلای جان تولیدکننده و مصرف کننده است / فروش اموال مازاد بهترین روش تامین کسری بودجه
در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: برای اینکه بازاری آرام با کمترین نوسان در عین حال رقابتی داشته باشیم که منفعت تولید کننده و مصرف کننده حفظ شود دولت باید از سرکوب قیمت‌ها دست بردارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار