چالش‌های اصلی توسعه دریامحور/ حاکمیت با تصمیمات کلان نمی‌تواند مسائل اقتصاد دریا را حل کند+ فیلم
در گفت‌وگو با دانشجو مطرح شد
استادی جعفری گفت: این فرصت را داریم تا بتوانیم با اتکا بر نیروی انسانی، جغرافیای عظیم و سرمایه‌های طبیعی مان به سوی توسعه پایدار بخش دریا حرکت کنیم. نشانه‌های وجود تعارض منافع در عمق نظام سیاست گذاری مناطق دریایی به وضوح دیده می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار