بیانیه ۳۲ انجمن و ۲۰۰ گروه هنر‌های تجسمی هنرمندان بسیجی
انجمن تجسمی سازمان بسیج هنرمندان در بیانیه ای اقدام نشریه فرانسوی در توهین به مرجعیت شیعه را محکوم کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار