جهاد تبیین با خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم محقق می‌شود‌
سردار زهرایی:
رئیس سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه جهاد تبیین با خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم محقق می‌شود، گفت: تبیین هم از گذر خدمت باید اتفاق بیفتد، البته خدمتی که صادقانه و بی‌منت برای حل مسائل نظام و مردم باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار