میرکاظمی: نمایندگان سقف بودجه افزایش پیدا نکند
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: از نمایندگان توقع داریم تا سقف بودجه افزایش پیدا نکند؛ چراکه این بودجه حداکثر توان درآمدی دولت بوده؛ بنابراین اگر براساس همین سقف بتوانیم هزینه‌های خودمان را کنترل کنیم می‌توانم بگویم کمترین مغایرت را در بودجه نخواهیم داشت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار